BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 TayToHonChan 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 631,054 
 Chính 
  
2
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,677,184 
 Chính 
  
3
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 1,362,388 
 Tà 
  
4
 LeoParker 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 149,515 
 Chính 
  
5
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 KhongSoVkVN 
 148 
 0 
 1,203,098 
 Tà 
  
6
 Steve 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 148 
 0 
 1,201,084 
 Tà 
  
7
 Cannabis 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 147 
 0 
 1,317,353 
 Chính 
  
8
 HotBoiHanQuac 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 3,370 
 Tà 
  
9
 Ashe 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 146 
 0 
 1,425,632 
 Tà 
  
10
 NinZaReal 
 Thích Khách 
 Farmer 
 146 
 0 
 805,080 
 Chính 
  
11
 zKaKaShjz 
 Thích Khách 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 258,884 
 Tà 
  
12
 KTom6 
 Thích Khách 
 CritDameVN 
 143 
 0 
 6,334 
 Tà 
  
13
 Gina 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 143 
 0 
 535,210 
 Chính 
  
14
 PNgon 
 Thích Khách 
 ChallengeYG 
 141 
 0 
 100 
 Tà 
  
15
 KiemHKGH 
 Thích Khách 
 Farmer 
 140 
 0 
 220,048 
 Tà 
  
16
 So11 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 139 
 0 
 110,296 
 Tà 
  
17
 PleikuYeuEm 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 136 
 0 
 360,060 
 Tà 
  
18
 ChucBeNguNgon 
 Thích Khách 
 ThapTamBang 
 135 
 0 
 137,933 
 Tà 
  
19
 TieuYenTu 
 Thích Khách 
  
 132 
 0 
 303,440 
 Chính 
  
20
 ErzaOhara 
 Thích Khách 
  
 131 
 0 
 -30 
 Chính 
  
21
 MissWhite 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 129 
 0 
 4,708 
 Tà 
  
22
 UchihaMadara 
 Thích Khách 
  
 129 
 0 
 56,040 
 Tà 
  
23
 ThapTamCongTu 
 Thích Khách 
  
 129 
 0 
 27,730 
 Chính 
  
24
 ThuyVan 
 Thích Khách 
  
 127 
 0 
 69,330 
 Chính 
  
25
 HoangSion 
 Thích Khách 
  
 127 
 0 
 10,100 
 Chính 
  
26
 Clyp 
 Thích Khách 
  
 127 
 0 
 100 
 Chính 
  
27
 Yuna 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 127 
 0 
 140,465 
 Tà 
  
28
 0102 
 Thích Khách 
  
 126 
 0 
 100 
 Chính 
  
29
 J3oong 
 Thích Khách 
  
 126 
 0 
 3,190 
 Chính 
  
30
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 126 
 0 
 66,344 
 Tà 
  
31
 NIC0THOIKEN 
 Thích Khách 
  
 126 
 0 
 30,308 
 Chính 
  
32
 HPBxThienLong 
 Thích Khách 
 HacPhongBangVN 
 125 
 0 
 101,039 
 Tà 
  
33
 CoBeXaHoiDen 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 86 
 Tà 
  
34
 SuTi 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 80,499 
 Tà 
  
35
 6969 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 100 
 Chính 
  
36
 ThotTietCanh 
 Thích Khách 
  
 123 
 0 
 100 
 Tà 
  
37
 NamDuong 
 Thích Khách 
 GrabBikeVN 
 123 
 0 
 210,806 
 Chính 
  
38
 z1Gau 
 Thích Khách 
  
 123 
 0 
 100 
 Tà 
  
39
 UyenXynh 
 Thích Khách 
  
 122 
 0 
 102,190 
 Chính 
  
40
 MinhDuc 
 Thích Khách 
  
 121 
 0 
 129,710 
 Chính 
  

Trang 0 của 7 | 0 1 2 |Close
Open