BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Ashe 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 646,113 
 Tà 
  
2
 Steve 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 502,633 
 Tà 
  
3
 LeoParker 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 106,400 
 Chính 
  
4
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 DragonVN 
 133 
 0 
 662,705 
 Chính 
  
5
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 405,256 
 Tà 
  
6
 Lague 
 Thích Khách 
 TaPhaiTuoiGi 
 132 
 0 
 55,200 
 Chính 
  
7
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 391,068 
 Tà 
  
8
 KTom6 
 Thích Khách 
 CritDameVN 
 132 
 0 
 1,298 
 Tà 
  
9
 So11 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 103,696 
 Tà 
  
10
 PleikuYeuEm 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 276,160 
 Tà 
  
11
 Cannabis 
 Thích Khách 
 DragonVN 
 131 
 0 
 532,520 
 Chính 
  
12
 ErzaOhara 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 131 
 0 
 -30 
 Chính 
  
13
 TieuYenTu 
 Thích Khách 
 ChallengeYG 
 130 
 0 
 200,470 
 Chính 
  
14
 KiemHKGH 
 Thích Khách 
 BanMeThuot 
 130 
 0 
 59,228 
 Tà 
  
15
 NinZaReal 
 Thích Khách 
  
 130 
 0 
 98,586 
 Chính 
  
16
 ChucBeNguNgon 
 Thích Khách 
 ThapTamBang 
 128 
 0 
 103,463 
 Tà 
  
17
 ThapTamCongTu 
 Thích Khách 
  
 128 
 0 
 27,320 
 Chính 
  
18
 MissWhite 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 127 
 0 
 4,218 
 Tà 
  
19
 Yuna 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 127 
 0 
 140,465 
 Tà 
  
20
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 126 
 0 
 66,344 
 Tà 
  
21
 NIC0THOIKEN 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 126 
 0 
 30,308 
 Chính 
  
22
 HPBxThienLong 
 Thích Khách 
 HacPhongBangVN 
 125 
 0 
 101,039 
 Tà 
  
23
 CoBeXaHoiDen 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 86 
 Tà 
  
24
 ThuyVan 
 Thích Khách 
  
 124 
 0 
 26,040 
 Chính 
  
25
 SuTi 
 Thích Khách 
 ThienTrucYG 
 124 
 0 
 80,499 
 Tà 
  
26
 NamDuong 
 Thích Khách 
 GrabBikeVN 
 123 
 0 
 210,806 
 Chính 
  
27
 z1Gau 
 Thích Khách 
  
 123 
 0 
 100 
 Tà 
  
28
 UyenXynh 
 Thích Khách 
  
 122 
 0 
 102,190 
 Chính 
  
29
 MinhDuc 
 Thích Khách 
  
 121 
 0 
 129,710 
 Chính 
  
30
 CandyLove17 
 Thích Khách 
  
 120 
 0 
 50,160 
 Tà 
  
31
 BboyWind 
 Thích Khách 
  
 118 
 0 
 11,980 
 Chính 
  
32
 YeuHon 
 Thích Khách 
 TayThien 
 118 
 0 
 100 
 Tà 
  
33
 DeathSquad 
 Thích Khách 
 ShowbizVN 
 117 
 0 
 37,600 
 Chính 
  
34
 0oThichKhacho0 
 Thích Khách 
  
 116 
 0 
 31,180 
 Tà 
  
35
 KichThich 
 Thích Khách 
  
 115 
 0 
 1,120 
 Chính 
  
36
 DeMii 
 Thích Khách 
  
 115 
 0 
 54,000 
 Tà 
  
37
  TheBest  
 Thích Khách 
  
 114 
 0 
 2,860 
 Tà 
  
38
 1ChocDie 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 90 
 Tà 
  
39
 500Dong 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 200 
 Tà 
  
40
 ChayDi 
 Thích Khách 
  
 113 
 0 
 300 
 Tà 
  

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |Close
Open