BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,037,549 
 Tà 
  
2
 Trade 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 2,352,840 
 Chính 
  
3
 Laurent 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,387,453 
 Tà 
  
4
 LiLyer 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 15,608 
 Tà 
  
5
 KingGOID 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 1,880,020 
 Chính 
  
6
 VedaybenA 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 860,562 
 Chính 
  
7
 KTom4 
 Cung Thủ 
 CritDameVN 
 149 
 0 
 181,260 
 Tà 
  
8
 KingG0LD 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 1,346,043 
 Tà 
  
9
 ekacung 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 148 
 0 
 675,761 
 Tà 
  
10
 Klaus 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 148 
 0 
 1,293,571 
 Tà 
  
11
 SophiaParker 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 239,010 
 Chính 
  
12
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 148 
 0 
 1,292,221 
 Chính 
  
13
 MrOne 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 238,761 
 Tà 
  
14
 NucapachjF 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 147 
 0 
 513,413 
 Tà 
  
15
 Kiwami 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 146 
 0 
 259,300 
 Chính 
  
16
 BabiShark 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 146 
 0 
 1,249,168 
 Chính 
  
17
 Hotline 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 145 
 0 
 672,255 
 Tà 
  
18
 HaTa 
 Cung Thủ 
 Farmer 
 145 
 0 
 119,018 
 Tà 
  
19
 Killer 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 144 
 0 
 564,760 
 Tà 
  
20
 Zaken 
 Cung Thủ 
 Farmer 
 144 
 0 
 200,770 
 Tà 
  
21
 JCVuThoi 
 Cung Thủ 
 ThienTrucYG 
 144 
 0 
 43,300 
 Tà 
  
22
 rKem 
 Cung Thủ 
 Farmer 
 143 
 0 
 40,090 
 Chính 
  
23
 GALAXY 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 142 
 0 
 614,150 
 Tà 
  
24
 HanDoi 
 Cung Thủ 
 Farmer 
 139 
 0 
 169,870 
 Tà 
  
25
 SieuuNhan 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 753,413 
 Tà 
  
26
 Samm 
 Cung Thủ 
  
 139 
 0 
 82,007 
 Tà 
  
27
 Celica 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 407,290 
 Tà 
  
28
 HandOfGod 
 Cung Thủ 
  
 138 
 0 
 212,142 
 Tà 
  
29
 Minat 
 Cung Thủ 
 Farmer 
 138 
 0 
 275,020 
 Chính 
  
30
 LenGiuong 
 Cung Thủ 
 Farmer 
 137 
 0 
 159,330 
 Chính 
  
31
 BomKa 
 Cung Thủ 
  
 136 
 0 
 100 
 Tà 
  
32
 ThachHao 
 Cung Thủ 
  
 136 
 0 
 317,369 
 Chính 
  
33
 zThaiLan 
 Cung Thủ 
  
 135 
 0 
 100 
 Tà 
  
34
 ThienLong 
 Cung Thủ 
  
 134 
 0 
 100 
 Tà 
  
35
  Nhan  
 Cung Thủ 
  
 134 
 0 
 419,011 
 Tà 
  
36
 SensiStar 
 Cung Thủ 
 ThienTrucYG 
 134 
 0 
 133,930 
 Tà 
  
37
 Guma 
 Cung Thủ 
  
 134 
 0 
 161,516 
 Chính 
  
38
 teschoi4 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 133 
 0 
 100 
 Chính 
  
39
 teschoi2 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 133 
 0 
 100 
 Chính 
  
40
 bossvudoan 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 133 
 0 
 100 
 Chính 
  

Trang 0 của 9 | 0 1 2 |Close
Open