BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 698,041 
 Tà 
  
2
 SieuuNhan 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 422,511 
 Tà 
  
3
 Klaus 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 526,521 
 Tà 
  
4
  Nhan  
 Cung Thủ 
  
 134 
 0 
 419,011 
 Tà 
  
5
 Samm 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 81,807 
 Tà 
  
6
 Laurent 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 658,607 
 Tà 
  
7
 Celica 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 164,150 
 Tà 
  
8
 Shoot2Kill 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 134 
 0 
 555,570 
 Chính 
  
9
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 133 
 0 
 521,294 
 Chính 
  
10
 SophiaParker 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 130,030 
 Chính 
  
11
 HandOfGod 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 169,574 
 Chính 
  
12
 VedaybenA 
 Cung Thủ 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 336,162 
 Chính 
  
13
 NucapachjF 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 133 
 0 
 63,583 
 Tà 
  
14
 Trade 
 Cung Thủ 
 TaPhaiTuoiGi 
 133 
 0 
 320,800 
 Chính 
  
15
 VuDoanNoBiTa 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 133 
 0 
 426,750 
 Chính 
  
16
 RauMa 
 Cung Thủ 
  
 132 
 0 
 3,599 
 Chính 
  
17
 ekacung 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 168 
 Tà 
  
18
 Shogun 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 132 
 0 
 2,610 
 Chính 
  
19
 Guma 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 132 
 0 
 112,446 
 Chính 
  
20
 ThachHao 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 132 
 0 
 206,148 
 Chính 
  
21
 KTom4 
 Cung Thủ 
 CritDameVN 
 132 
 0 
 15,300 
 Tà 
  
22
 1Beo 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 193,998 
 Tà 
  
23
 Killer 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 131 
 0 
 306,430 
 Tà 
  
24
 LiLyer 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 3,918 
 Tà 
  
25
 JCVuThoi 
 Cung Thủ 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 42,410 
 Tà 
  
26
 MrOne 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 2,018 
 Tà 
  
27
 CungMa 
 Cung Thủ 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 101,473 
 Tà 
  
28
 DanielD 
 Cung Thủ 
  
 131 
 0 
 6,458 
 Chính 
  
29
 BinBin 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 242,930 
 Chính 
  
30
 Cung 
 Cung Thủ 
 SniperHunterTH 
 130 
 0 
 533,136 
 Chính 
  
31
 Minat 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 130 
 0 
 108,839 
 Chính 
  
32
 Hotline 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 73,478 
 Tà 
  
33
 HaTa 
 Cung Thủ 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 26,068 
 Tà 
  
34
 SensiStar 
 Cung Thủ 
 ThienTrucYG 
 129 
 0 
 83,050 
 Tà 
  
35
 HanDoi 
 Cung Thủ 
  
 128 
 0 
 67,540 
 Tà 
  
36
 06xx 
 Cung Thủ 
 ThienTrucYG 
 127 
 0 
 95,160 
 Tà 
  
37
 sasimi 
 Cung Thủ 
  
 125 
 0 
 140,578 
 Tà 
  
38
 Cappuchino 
 Cung Thủ 
 ThapTamBang 
 125 
 0 
 17,160 
 Chính 
  
39
 MaVuong 
 Cung Thủ 
 ThienTrucYG 
 125 
 0 
 10,600 
 Tà 
  
40
 ImCung 
 Cung Thủ 
  
 124 
 0 
 23,100 
 Chính 
  

Trang 0 của 7 | 0 1 2 |Close
Open