BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Dafuq 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 88,226 
 Chính 
  
2
 zLongNhiiz 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 115,670 
 Tà 
  
3
 Thuong3Chia 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 104,340 
 Tà 
  
4
 WiliamButcher 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 114,095 
 Tà 
  
5
 Emperor 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 341,205 
 Tà 
  
6
 lovee14 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 137,988 
 Chính 
  
7
 OneSpear 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 4,063 
 Tà 
  
8
 YuTan 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 261,037 
 Chính 
  
9
 KTom2 
 Thương Hào 
 CritDameVN 
 132 
 0 
 1,300 
 Chính 
  
10
 HoangDung 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 101,837 
 Tà 
  
11
 LiquidBloom 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 124,428 
 Tà 
  
12
 zXzThuongKa 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 17,600 
 Tà 
  
13
 Hinito 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 18,378 
 Tà 
  
14
 1KiemNatTuCung 
 Thương Hào 
 ChallengeYG 
 131 
 0 
 1,670 
 Chính 
  
15
 SilentHill 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 132,436 
 Chính 
  
16
 AnnieKute 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 131 
 0 
 -20 
 Chính 
  
17
 TieuHuyen 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 102,790 
 Tà 
  
18
 SH150i 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 103,558 
 Tà 
  
19
 Vatican 
 Thương Hào 
 CritDameVN 
 131 
 0 
 7,928 
 Tà 
  
20
 CuiBap5 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 61,418 
 Tà 
  
21
 1ThuongTecDau 
 Thương Hào 
 CaiLyTong 
 130 
 0 
 103,980 
 Chính 
  
22
 Yamato 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 135,967 
 Chính 
  
23
 MrsGau 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 62,060 
 Chính 
  
24
 YKjenLenQuan 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 155,628 
 Chính 
  
25
 ThuongThuong 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 238,279 
 Chính 
  
26
 longanhka 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 130 
 0 
 100,250 
 Chính 
  
27
 DonaTrump 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 204,874 
 Tà 
  
28
 QuanThienThuog 
 Thương Hào 
  
 130 
 0 
 144,810 
 Tà 
  
29
 KPun 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 1,290 
 Tà 
  
30
 canmotcaiten 
 Thương Hào 
 BanMeThuot 
 130 
 0 
 163,430 
 Chính 
  
31
 LanhHuyet 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 129 
 0 
 103,570 
 Tà 
  
32
 YuaMikami 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 128 
 0 
 19,267 
 Tà 
  
33
 MageBane 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 128 
 0 
 6,108 
 Tà 
  
34
 PuPu 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 128 
 0 
 8,880 
 Tà 
  
35
  DungKhocLoc  
 Thương Hào 
  
 126 
 0 
 134,123 
 Tà 
  
36
 Thuong 
 Thương Hào 
  
 126 
 0 
 6,040 
 Chính 
  
37
 PhucHo 
 Thương Hào 
  
 125 
 0 
 35,270 
 Chính 
  
38
 InMyHeart 
 Thương Hào 
 1Minh1BongYG 
 124 
 0 
 26,100 
 Chính 
  
39
 Kiaz 
 Thương Hào 
  
 120 
 0 
 16,126 
 Chính 
  
40
 NhiNuongNuong 
 Thương Hào 
  
 120 
 0 
 10,439 
 Chính 
  

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |Close
Open