BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 2tay2emDJ 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 152 
 0 
 797,413 
 Tà 
  
2
 TenEmLaGi 
 Thương Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 151 
 0 
 1,993,387 
 Chính 
  
3
 MrsGau 
 Thương Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 163,400 
 Chính 
  
4
 lFunnyPigl 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 780,786 
 Tà 
  
5
 SH150i 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 127,498 
 Tà 
  
6
 HoangDung 
 Thương Hào 
 Farmer 
 149 
 0 
 261,147 
 Tà 
  
7
 SilentHill 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 435,636 
 Chính 
  
8
 Nara 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 220,154 
 Tà 
  
9
 MaTon 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 148 
 0 
 187,570 
 Tà 
  
10
 BomB 
 Thương Hào 
 ChallengeYG 
 148 
 0 
 95,390 
 Tà 
  
11
 Thuong3Chia 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 145,400 
 Tà 
  
12
 NganHa 
 Thương Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 148 
 0 
 897,191 
 Chính 
  
13
 Tino 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 147 
 0 
 168,020 
 Chính 
  
14
 LiquidBloom 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 147 
 0 
 321,548 
 Chính 
  
15
 NguyenGiaKhanh 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 147 
 0 
 44,290 
 Chính 
  
16
 OneSpear 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 147 
 0 
 41,053 
 Tà 
  
17
 LongThanThuong 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 4,100 
 Tà 
  
18
 MaxTank 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 146 
 0 
 101,907 
 Tà 
  
19
 GolDRoger 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 146 
 0 
 100 
 Chính 
  
20
 OppaThuong 
 Thương Hào 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 890 
 Chính 
  
21
 lovee14 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 146 
 0 
 306,988 
 Chính 
  
22
 MageBane 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 146 
 0 
 34,533 
 Tà 
  
23
 WiliamButcher 
 Thương Hào 
 KhongSoVkVN 
 145 
 0 
 294,279 
 Chính 
  
24
 Thuong 
 Thương Hào 
 Farmer 
 145 
 0 
 87,000 
 Chính 
  
25
 ChanNyNy 
 Thương Hào 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 11,829 
 Tà 
  
26
 Yamato 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 145 
 0 
 236,367 
 Tà 
  
27
 PuPu 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 144 
 0 
 91,110 
 Tà 
  
28
 DonaTrump 
 Thương Hào 
 Farmer 
 144 
 0 
 298,714 
 Tà 
  
29
 zXzThuongKa 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 144 
 0 
 23,790 
 Tà 
  
30
 Suri 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 144 
 0 
 100,190 
 Chính 
  
31
 TieuHuyen 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 144 
 0 
 119,080 
 Tà 
  
32
 choixonggiong 
 Thương Hào 
 ChallengeYG 
 143 
 0 
 19,652 
 Tà 
  
33
 Heraa 
 Thương Hào 
 Farmer 
 143 
 0 
 17,290 
 Tà 
  
34
 SAMSUNG 
 Thương Hào 
 ThapTamBang 
 141 
 0 
 39,100 
 Tà 
  
35
 longanhka 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 140 
 0 
 103,400 
 Chính 
  
36
 canmotcaiten 
 Thương Hào 
 Farmer 
 140 
 0 
 301,770 
 Chính 
  
37
 66666 
 Thương Hào 
 ChoiVuiThoi. 
 140 
 0 
 3,090 
 Chính 
  
38
 HoaLoaKen 
 Thương Hào 
 CaiBangVN 
 140 
 0 
 109,786 
 Tà 
  
39
 Dafuq 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 103,926 
 Chính 
  
40
 CuiBap5 
 Thương Hào 
 ThienTrucYG 
 137 
 0 
 61,618 
 Tà 
  

Trang 0 của 8 | 0 1 2 |Close
Open