BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Naga 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,150,799 
 Tà 
  
2
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,816,872 
 Tà 
  
3
 Maye 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,250,293 
 Tà 
  
4
 zTuAnh 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,067,606 
 Tà 
  
5
 Florentino 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 285,050 
 Chính 
  
6
 love84 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 1,316,051 
 Tà 
  
7
 Sunnie 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 148 
 0 
 1,989,730 
 Tà 
  
8
 LyonPop 
 Kiếm Khách 
 ThapTamBang 
 147 
 0 
 15,263 
 Tà 
  
9
 KiemHoang 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 147 
 0 
 926,584 
 Chính 
  
10
 Ooppa 
 Kiếm Khách 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 125,122 
 Tà 
  
11
 HeNiKen 
 Kiếm Khách 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 1,049,605 
 Chính 
  
12
 PhiKiemPK 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 144 
 0 
 506,865 
 Tà 
  
13
 ekakiem 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 144 
 0 
 206,495 
 Tà 
  
14
 DocCoKiem 
 Kiếm Khách 
 Farmer 
 143 
 0 
 46,680 
 Tà 
  
15
 ProMax 
 Kiếm Khách 
 ThapTamBang 
 143 
 0 
 627,670 
 Tà 
  
16
 LonelySword 
 Kiếm Khách 
  
 142 
 0 
 278,498 
 Chính 
  
17
 Oppa 
 Kiếm Khách 
  
 140 
 0 
 104,509 
 Tà 
  
18
 QuaKhuHienVe 
 Kiếm Khách 
 Farmer 
 140 
 0 
 312,710 
 Tà 
  
19
 zKhanhVyz 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 590,284 
 Tà 
  
20
 VipSoNic 
 Kiếm Khách 
  
 138 
 0 
 298,200 
 Tà 
  
21
 PoKoKa 
 Kiếm Khách 
  
 137 
 0 
 100 
 Chính 
  
22
 KissU 
 Kiếm Khách 
 ThienLoiYG 
 136 
 0 
 44,700 
 Chính 
  
23
 Elegan3 
 Kiếm Khách 
  
 135 
 0 
 100 
 Chính 
  
24
 DuocTran 
 Kiếm Khách 
  
 135 
 0 
 100 
 Tà 
  
25
 LongPhiThien 
 Kiếm Khách 
  
 134 
 0 
 24,200 
 Tà 
  
26
 cUtO 
 Kiếm Khách 
  
 134 
 0 
 223,698 
 Tà 
  
27
 Chang 
 Kiếm Khách 
  
 134 
 0 
 287,970 
 Chính 
  
28
 kazuha 
 Kiếm Khách 
 Farmer 
 134 
 0 
 173,978 
 Tà 
  
29
 Alex 
 Kiếm Khách 
  
 132 
 0 
 54,488 
 Tà 
  
30
 LinhSexy 
 Kiếm Khách 
  
 132 
 0 
 100 
 Tà 
  
31
 KTom 
 Kiếm Khách 
 CritDameVN 
 132 
 0 
 50,066 
 Chính 
  
32
 KiemMa 
 Kiếm Khách 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 78,914 
 Chính 
  
33
 TheOne2009 
 Kiếm Khách 
  
 131 
 0 
 153,400 
 Chính 
  
34
 HanNhi 
 Kiếm Khách 
  
 131 
 0 
 280,898 
 Tà 
  
35
  mama  
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 130 
 0 
 171,448 
 Tà 
  
36
 KinkKa 
 Kiếm Khách 
  
 130 
 0 
 100 
 Tà 
  
37
 KenNe 
 Kiếm Khách 
  
 129 
 0 
 114,670 
 Tà 
  
38
 xxSTINGxx 
 Kiếm Khách 
  
 127 
 0 
 323,738 
 Chính 
  
39
 NguyetHuynh 
 Kiếm Khách 
  
 126 
 0 
 90 
 Chính 
  
40
 LucVuong 
 Kiếm Khách 
  
 126 
 0 
 183,852 
 Tà 
  

Trang 0 của 7 | 0 1 2 |Close
Open