BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Sunnie 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 718,195 
 Tà 
  
2
 GaRung 
 Kiếm Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 640,950 
 Chính 
  
3
 zTuAnh 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 928,405 
 Tà 
  
4
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 442,875 
 Tà 
  
5
 Chang 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 279,470 
 Chính 
  
6
 kiem6 
 Kiếm Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 484,753 
 Chính 
  
7
 zKhanhVyz 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 383,037 
 Tà 
  
8
 love84 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 592,258 
 Tà 
  
9
 Florentino 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 223,350 
 Chính 
  
10
 Oppa 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 53,309 
 Tà 
  
11
 LyonPop 
 Kiếm Khách 
 ThapTamBang 
 133 
 0 
 76 
 Tà 
  
12
 BadBoys 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 144,237 
 Tà 
  
13
 VipSoNic 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 215,340 
 Tà 
  
14
 HeNiKen 
 Kiếm Khách 
 DragonVN 
 132 
 0 
 327,496 
 Chính 
  
15
 cUtO 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 188,738 
 Tà 
  
16
 KTom 
 Kiếm Khách 
 CritDameVN 
 132 
 0 
 1,376 
 Tà 
  
17
 PhiKiemPK 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 250,200 
 Tà 
  
18
 ekakiem 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 168,618 
 Tà 
  
19
 KiemMa 
 Kiếm Khách 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 78,914 
 Chính 
  
20
 HanNhi 
 Kiếm Khách 
  
 131 
 0 
 280,898 
 Tà 
  
21
 Alex 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 54,498 
 Tà 
  
22
 mama 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 130 
 0 
 171,468 
 Tà 
  
23
 QuaKhuHienVe 
 Kiếm Khách 
 BanMeThuot 
 130 
 0 
 91,320 
 Tà 
  
24
 kazuha 
 Kiếm Khách 
 TinhBangHuuVN 
 129 
 0 
 67,578 
 Tà 
  
25
 xxSTINGxx 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 127 
 0 
 323,738 
 Chính 
  
26
 KenNe 
 Kiếm Khách 
 CaiBangVN 
 127 
 0 
 114,790 
 Tà 
  
27
 LucVuong 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 126 
 0 
 183,852 
 Tà 
  
28
  Marin  
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 125 
 0 
 167,840 
 Tà 
  
29
 MrTai 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 125 
 0 
 14,049 
 Tà 
  
30
 1TayCheTroi 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 125 
 0 
 135,165 
 Tà 
  
31
 KiemHon 
 Kiếm Khách 
  
 125 
 0 
 560 
 Tà 
  
32
 BVAnKy 
 Kiếm Khách 
  
 125 
 0 
 6,068 
 Chính 
  
33
 Laura 
 Kiếm Khách 
  
 125 
 0 
 111,730 
 Chính 
  
34
 Dart 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 124 
 0 
 165,461 
 Tà 
  
35
 QuachTinh 
 Kiếm Khách 
 ThienTrucYG 
 124 
 0 
 117,700 
 Tà 
  
36
 ChuChiNhuoc 
 Kiếm Khách 
  
 124 
 0 
 91,818 
 Chính 
  
37
 TieuMai 
 Kiếm Khách 
  
 124 
 0 
 93,900 
 Tà 
  
38
 KissU 
 Kiếm Khách 
  
 123 
 0 
 30,800 
 Chính 
  
39
  Yone  
 Kiếm Khách 
  
 123 
 0 
 124,429 
 Chính 
  
40
 ThangKh0 
 Kiếm Khách 
 KhoMacBookVN 
 122 
 0 
 39,560 
 Tà 
  

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |Close
Open