BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 zTuAnh 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 928,405 
 Tà 
  
2
 Blueberry 
 Diệu Yến 
 DragonVN 
 134 
 0 
 763,206 
 Chính 
  
3
 Yasuo 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 751,608 
 Tà 
  
4
 Anna 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 744,920 
 Tà 
  
5
 Sunnie 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 718,195 
 Tà 
  
6
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 698,041 
 Tà 
  
7
 PeIu 
 Đại Phu 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 690,126 
 Chính 
  
8
 Saint 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 681,384 
 Tà 
  
9
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 671,241 
 Tà 
  
10
 BOSSDragon 
 Thích Khách 
 DragonVN 
 133 
 0 
 662,705 
 Chính 
  
11
 Laurent 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 658,607 
 Tà 
  
12
 JohnWick 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 647,878 
 Tà 
  
13
 Ashe 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 646,113 
 Tà 
  
14
 GaRung 
 Kiếm Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 643,950 
 Chính 
  
15
 IronMan 
 Quyền Sư 
 MalibuClubYG 
 130 
 0 
 637,178 
 Tà 
  
16
 zZmAZz 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 606,196 
 Chính 
  
17
 love84 
 Kiếm Khách 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 592,258 
 Tà 
  
18
 DJSona 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 134 
 0 
 590,675 
 Chính 
  
19
 DauTiTham 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 579,376 
 Tà 
  
20
 Shoot2Kill 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 134 
 0 
 555,570 
 Chính 
  
21
 BonBon 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 130 
 0 
 537,238 
 Chính 
  
22
 Cung 
 Cung Thủ 
 SniperHunterTH 
 130 
 0 
 533,136 
 Chính 
  
23
 Cannabis 
 Thích Khách 
 DragonVN 
 131 
 0 
 532,520 
 Chính 
  
24
 DauTiHong 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 530,107 
 Tà 
  
25
 Klaus 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 526,521 
 Tà 
  
26
 GODPinnacle 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 133 
 0 
 521,294 
 Chính 
  
27
 Steve 
 Thích Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 502,633 
 Tà 
  
28
 Donaldtrump 
 Cầm Sư 
 DragonVN 
 133 
 0 
 487,520 
 Chính 
  
29
 kiem6 
 Kiếm Khách 
 DragonVN 
 134 
 0 
 484,753 
 Chính 
  
30
 TenAnhRatDep 
 Đàm Hoa Liên 
 DragonVN 
 134 
 0 
 472,688 
 Chính 
  
31
 HoaDa 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 461,262 
 Tà 
  
32
 Rubby 
 Diệu Yến 
 DragonVN 
 134 
 0 
 449,407 
 Chính 
  
33
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 442,875 
 Tà 
  
34
 VuDoanNoBiTa 
 Cung Thủ 
 DragonVN 
 133 
 0 
 426,750 
 Chính 
  
35
 SieuuNhan 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 422,511 
 Tà 
  
36
  Nhan  
 Cung Thủ 
  
 134 
 0 
 419,011 
 Tà 
  
37
 OngGiaBan 
 Thích Khách 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 405,256 
 Tà 
  
38
 YenThapTam 
 Đàm Hoa Liên 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 398,997 
 Tà 
  
39
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 DragonVN 
 134 
 0 
 392,570 
 Chính 
  
40
 kAtArYnA 
 Thích Khách 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 391,068 
 Tà 
  

Trang 0 của 129 | 0 1 2 |Close
Open