BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Witch 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 1,080,112 
 Chính 
  
2
 TieuDiep 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 100,830 
 Tà 
  
3
 Asahi 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 624,104 
 Chính 
  
4
 FuckYou 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 294,763 
 Tà 
  
5
 DauTiHong 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,281,630 
 Tà 
  
6
 HanBaoBao 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 112,500 
 Chính 
  
7
 oMeoMeo 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 606,480 
 Tà 
  
8
 1234 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 943,285 
 Tà 
  
9
 Capuchino 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 149 
 0 
 609,290 
 Chính 
  
10
 HaoHao 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 127,984 
 Tà 
  
11
 GaoRed 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 154,460 
 Chính 
  
12
 LoLem 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 147 
 0 
 53,968 
 Tà 
  
13
 HappyPolla 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 32,707 
 Tà 
  
14
 BuffDenChet 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 140 
 Tà 
  
15
 HoaKimNgan 
 Thần Nữ 
 KhongSoVkVN 
 146 
 0 
 52,622 
 Tà 
  
16
 SPLyLy 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 988,354 
 Chính 
  
17
 Liverpool 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 144 
 0 
 127,633 
 Tà 
  
18
 PXinh 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 143 
 0 
 7,200 
 Tà 
  
19
 Hana 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 142 
 0 
 168,020 
 Chính 
  
20
 KeeyCee 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 142 
 0 
 210,470 
 Chính 
  
21
 100Zen 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 141 
 0 
 88,180 
 Chính 
  
22
 Speed 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 141 
 0 
 8,906 
 Tà 
  
23
 LoveII 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 141 
 0 
 -90 
 Chính 
  
24
 depdepvn 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 140 
 0 
 214,896 
 Tà 
  
25
 rViki 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 140 
 0 
 83,410 
 Tà 
  
26
 NuChienThan 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 140 
 0 
 145,830 
 Tà 
  
27
 2207 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 139 
 0 
 436,549 
 Tà 
  
28
 HoaPhuong 
 Thần Nữ 
  
 139 
 0 
 52,090 
 Tà 
  
29
 HoaTulip 
 Thần Nữ 
 KhongSoVkVN 
 139 
 0 
 27,200 
 Chính 
  
30
 Linh 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 138 
 0 
 75,305 
 Chính 
  
31
 Clone03 
 Thần Nữ 
  
 137 
 0 
 356 
 Tà 
  
32
 MrHuyen 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 114,518 
 Tà 
  
33
 thinu 
 Thần Nữ 
  
 137 
 0 
 -50 
 Chính 
  
34
 TheBestTN 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 208,039 
 Tà 
  
35
 DPYang 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 154,846 
 Chính 
  
36
 TieuYeuNu 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 109,714 
 Chính 
  
37
 Putt 
 Thần Nữ 
  
 136 
 0 
 124,120 
 Chính 
  
38
 Elegan4 
 Thần Nữ 
  
 135 
 0 
 100 
 Chính 
  
39
 Chelsea 
 Thần Nữ 
  
 135 
 0 
 140,010 
 Tà 
  
40
 BeDieu 
 Thần Nữ 
  
 135 
 0 
 1,738 
 Tà 
  

Trang 0 của 14 | 0 1 2 |Close
Open