BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 KeeyCee 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 210,470 
 Chính 
  
2
 Hana 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 167,820 
 Chính 
  
3
 Liverpool 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 106,453 
 Tà 
  
4
 2207 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 134 
 0 
 285,659 
 Tà 
  
5
 Chelsea 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 137,020 
 Tà 
  
6
 DauTiHong 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 530,107 
 Tà 
  
7
 lulu4 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 8,750 
 Chính 
  
8
 EmNongDan 
 Thần Nữ 
 DragonVN 
 134 
 0 
 305,742 
 Chính 
  
9
 GaoRed 
 Thần Nữ 
 CritDameVN 
 133 
 0 
 134,680 
 Chính 
  
10
 LoveII 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 -90 
 Chính 
  
11
 100VND 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 275,617 
 Chính 
  
12
 100Zen 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 6,030 
 Chính 
  
13
 100Xu 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 6,038 
 Chính 
  
14
 Capuchino 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 133 
 0 
 304,350 
 Chính 
  
15
 MaiAnh 
 Thần Nữ 
 DragonVN 
 133 
 0 
 205,596 
 Chính 
  
16
 100Euro 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 3,090 
 Chính 
  
17
 100Cent 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 3,490 
 Chính 
  
18
 SPLyLy 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 300,094 
 Chính 
  
19
 MrHuyen 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 133 
 0 
 102,338 
 Tà 
  
20
 Asahi 
 Thần Nữ 
 TaPhaiTuoiGi 
 132 
 0 
 55,088 
 Chính 
  
21
 Putt 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 132 
 0 
 114,160 
 Chính 
  
22
 Danann 
 Thần Nữ 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 52,084 
 Chính 
  
23
 HanBaoBao 
 Thần Nữ 
 TaPhaiTuoiGi 
 132 
 0 
 15,100 
 Chính 
  
24
 HaoHao 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 127,584 
 Chính 
  
25
 KeoDau 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 132 
 0 
 2,170 
 Chính 
  
26
 LoLem 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 132 
 0 
 26,807 
 Tà 
  
27
 Chinsu 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 2,096 
 Tà 
  
28
 SHARON 
 Thần Nữ 
 MalibuClubYG 
 132 
 0 
 1,205 
 Chính 
  
29
 depdepvn 
 Thần Nữ 
 KhongSoVkVN 
 132 
 0 
 124,320 
 Tà 
  
30
 Clone03 
 Thần Nữ 
 Farmer 
 132 
 0 
 366 
 Tà 
  
31
 KTom7 
 Thần Nữ 
 CritDameVN 
 131 
 0 
 1,398 
 Chính 
  
32
 100Dong 
 Thần Nữ 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 3,800 
 Chính 
  
33
 DPYang 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 131 
 0 
 145,926 
 Chính 
  
34
 TieuYeuNu 
 Thần Nữ 
 ThapTamBang 
 131 
 0 
 106,794 
 Chính 
  
35
 Linh 
 Thần Nữ 
 ThienTrucYG 
 130 
 0 
 36,805 
 Chính 
  
36
 TieuDiep 
 Thần Nữ 
 DragonVN 
 130 
 0 
 10,490 
 Tà 
  
37
 BeDieu 
 Thần Nữ 
  
 130 
 0 
 1,468 
 Tà 
  
38
 ThanYChiThuat 
 Thần Nữ 
  
 130 
 0 
 1,578 
 Tà 
  
39
 1234 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 130 
 0 
 323,670 
 Tà 
  
40
 TieuMaThan 
 Thần Nữ 
  
 130 
 0 
 52,596 
 Tà 
  

Trang 0 của 12 | 0 1 2 |Close
Open