BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Buzzy 
 Tử Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 735,179 
 Chính 
  
2
 ZinZhao 
 Tử Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 435,388 
 Chính 
  
3
 Enel 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 946,557 
 Tà 
  
4
 Prince 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 319,267 
 Chính 
  
5
 Nightmare 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 558,628 
 Chính 
  
6
 LHP4 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 50,137 
 Chính 
  
7
 Knight 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 148 
 0 
 248,916 
 Chính 
  
8
 saitami 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 148 
 0 
 1,184,444 
 Chính 
  
9
 Soprano 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 120,510 
 Tà 
  
10
 Akay 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 148 
 0 
 1,734,742 
 Tà 
  
11
 1Skysa 
 Tử Hào 
 Farmer 
 147 
 0 
 9,050 
 Tà 
  
12
 LHP2 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 166,276 
 Chính 
  
13
 Kaiz 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 -80 
 Tà 
  
14
 TuHaoReal 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 146 
 0 
 665,233 
 Chính 
  
15
 Spreart 
 Tử Hào 
 ThienTrucYG 
 146 
 0 
 51,802 
 Tà 
  
16
 Oppa4 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 358,042 
 Chính 
  
17
 AnhTraiLang 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 145 
 0 
 55,559 
 Tà 
  
18
 aloAnh2 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 144 
 0 
 90 
 Chính 
  
19
 ThuongHoang 
 Tử Hào 
 ThienTrucYG 
 143 
 0 
 103,372 
 Tà 
  
20
 Dracula 
 Tử Hào 
  
 142 
 0 
 183,800 
 Tà 
  
21
 SockB 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 141 
 0 
 267,100 
 Tà 
  
22
 SoNooB 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 141 
 0 
 108,810 
 Tà 
  
23
 Neva 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 141 
 0 
 169,910 
 Tà 
  
24
 aloAnh5 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 140 
 0 
 100 
 Tà 
  
25
 traimit 
 Tử Hào 
 Farmer 
 140 
 0 
 255,448 
 Chính 
  
26
 DauDen 
 Tử Hào 
 Farmer 
 140 
 0 
 11,425 
 Chính 
  
27
 HyunKel 
 Tử Hào 
  
 140 
 0 
 240,500 
 Tà 
  
28
 HoaVang 
 Tử Hào 
  
 139 
 0 
 4,822 
 Tà 
  
29
 Tommm 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 37,602 
 Tà 
  
30
 Zara 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 139 
 0 
 323,424 
 Tà 
  
31
 LeeTjp 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 139 
 0 
 514,065 
 Tà 
  
32
 DAISUSOCLO 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 138 
 0 
 -730 
 Tà 
  
33
 quayvequakhu 
 Tử Hào 
 Farmer 
 138 
 0 
 125,670 
 Tà 
  
34
 thanhvu 
 Tử Hào 
  
 138 
 0 
 -1,270 
 Chính 
  
35
 thanhvu2 
 Tử Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 138 
 0 
 49,230 
 Chính 
  
36
 Monshi 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 325,460 
 Chính 
  
37
 1m80 
 Tử Hào 
  
 137 
 0 
 217,820 
 Chính 
  
38
 Ryomaa 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 137 
 0 
 125,838 
 Tà 
  
39
 Ares 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 136 
 0 
 124,956 
 Tà 
  
40
 xxxBCxxx 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 136 
 0 
 29,986 
 Chính 
  

Trang 0 của 13 | 0 1 2 |Close
Open