BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Neva 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 135 
 0 
 169,910 
 Tà 
  
2
 Soprano 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 134 
 0 
 113,510 
 Tà 
  
3
 Tommm 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 134 
 0 
 36,802 
 Tà 
  
4
 Zara 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 323,424 
 Tà 
  
5
 xxxBCxxx 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 29,986 
 Chính 
  
6
 ZinZhao 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 162,488 
 Chính 
  
7
 DAISUSOCLO 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 -730 
 Tà 
  
8
 xxxBDxxx 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 27,450 
 Chính 
  
9
 LHP2 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 55,760 
 Chính 
  
10
 Prince 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 71,257 
 Chính 
  
11
 Nightmare 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 133 
 0 
 124,068 
 Chính 
  
12
 Ryomaa 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 133 
 0 
 116,858 
 Tà 
  
13
 Dracula 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 133 
 0 
 168,810 
 Tà 
  
14
 LHP4 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 100 
 Chính 
  
15
 samure 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 133 
 0 
 6,060 
 Tà 
  
16
 Buzzy 
 Tử Hào 
 TaPhaiTuoiGi 
 133 
 0 
 55,739 
 Chính 
  
17
 Akay 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 133 
 0 
 290,312 
 Tà 
  
18
 DauDen 
 Tử Hào 
 Farmer 
 133 
 0 
 990 
 Chính 
  
19
 Oppa4 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 119,542 
 Chính 
  
20
 1Skysa 
 Tử Hào 
 Farmer 
 132 
 0 
 9,660 
 Tà 
  
21
 Enel 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 124,850 
 Tà 
  
22
 AnhTraiLang 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 132 
 0 
 14,529 
 Tà 
  
23
 LeeTjp 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 132 
 0 
 306,956 
 Chính 
  
24
 Omega 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 5,076 
 Tà 
  
25
 LockLock 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 184 
 Tà 
  
26
 MuoiTom 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 132 
 0 
 86 
 Tà 
  
27
 Kaiz 
 Tử Hào 
 ChallengeYG 
 131 
 0 
 -180 
 Tà 
  
28
 saitami 
 Tử Hào 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 89,170 
 Tà 
  
29
 Monshi 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 192,460 
 Chính 
  
30
 ThuongHoang 
 Tử Hào 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 25,684 
 Tà 
  
31
 MrRun 
 Tử Hào 
 CritDameVN 
 131 
 0 
 118,538 
 Chính 
  
32
 GiaBao 
 Tử Hào 
 KhongSoVkVN 
 131 
 0 
 102,030 
 Chính 
  
33
 Andromanche 
 Tử Hào 
 MalibuClubYG 
 131 
 0 
 0 
 Chính 
  
34
 2Skyas 
 Tử Hào 
 CaiBangVN 
 130 
 0 
 140,088 
 Tà 
  
35
 Ares 
 Tử Hào 
 ThapTamBang 
 130 
 0 
 122,016 
 Tà 
  
36
 NguHanh 
 Tử Hào 
  
 130 
 0 
 1,007 
 Tà 
  
37
 ThuongHao 
 Tử Hào 
  
 130 
 0 
 1,808 
 Tà 
  
38
 NhatKich 
 Tử Hào 
  
 130 
 0 
 1,128 
 Tà 
  
39
 NatSu 
 Tử Hào 
 ThienTrucYG 
 130 
 0 
 17,530 
 Tà 
  
40
 1Hit 
 Tử Hào 
  
 130 
 0 
 142,100 
 Tà 
  

Trang 0 của 10 | 0 1 2 |Close
Open