BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Rubby 
 Diệu Yến 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,775,888 
 Chính 
  
2
 Gabriel 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,138,448 
 Tà 
  
3
 PeHu 
 Diệu Yến 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 295,350 
 Chính 
  
4
 BigMouse 
 Diệu Yến 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 2,038,456 
 Chính 
  
5
 Saint 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,511,809 
 Tà 
  
6
 1Chai2ThangXin 
 Diệu Yến 
 KhongSoVkVN 
 148 
 0 
 574,728 
 Tà 
  
7
 HoaLai 
 Diệu Yến 
 KhongSoVkVN 
 147 
 0 
 652,468 
 Tà 
  
8
 ZzRain 
 Diệu Yến 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 562,799 
 Tà 
  
9
 GodOfLove 
 Diệu Yến 
 CaiBangVN 
 147 
 0 
 79,979 
 Tà 
  
10
 Myey 
 Diệu Yến 
 ChallengeYG 
 146 
 0 
 88,590 
 Tà 
  
11
 JohnWick 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 141 
 0 
 1,003,535 
 Tà 
  
12
 Rubi 
 Diệu Yến 
 KhongSoVkVN 
 140 
 0 
 10,100 
 Tà 
  
13
 love113 
 Diệu Yến 
 KhongSoVkVN 
 137 
 0 
 133,760 
 Tà 
  
14
 PhuongwNguyen 
 Diệu Yến 
 CaiBangVN 
 135 
 0 
 55,308 
 Chính 
  
15
 mUlAn 
 Diệu Yến 
  
 132 
 0 
 3,100 
 Tà 
  
16
 AnhDuong 
 Diệu Yến 
 Noob 
 127 
 0 
 6,479 
 Chính 
  
17
 ThapNhatPhong 
 Diệu Yến 
  
 127 
 0 
 100 
 Chính 
  
18
 Drow 
 Diệu Yến 
 HomeAloneFA 
 126 
 0 
 167,970 
 Tà 
  
19
 MaiLieuLieu 
 Diệu Yến 
  
 125 
 0 
 130,300 
 Chính 
  
20
 tyngobmt2 
 Diệu Yến 
  
 124 
 0 
 8,610 
 Chính 
  
21
 Mark2 
 Diệu Yến 
  
 123 
 0 
 68,530 
 Chính 
  
22
 Quincy 
 Diệu Yến 
  
 123 
 0 
 100 
 Chính 
  
23
 nunes2 
 Diệu Yến 
  
 121 
 0 
 3,080 
 Chính 
  
24
 AnhBanCung 
 Diệu Yến 
  
 121 
 0 
 51,320 
 Chính 
  
25
 Jumo 
 Diệu Yến 
  
 120 
 0 
 3,600 
 Chính 
  
26
 Giet 
 Diệu Yến 
  
 119 
 0 
 1,100 
 Chính 
  
27
 VoDoi 
 Diệu Yến 
  
 117 
 0 
 17,580 
 Chính 
  
28
 LacTienVu 
 Diệu Yến 
 TayThien 
 115 
 0 
 290 
 Tà 
  
29
 xXXXx 
 Diệu Yến 
  
 114 
 0 
 10,170 
 Tà 
  
30
 Clue 
 Diệu Yến 
  
 113 
 0 
 100 
 Tà 
  
31
 S2TieuYenS2 
 Diệu Yến 
  
 111 
 0 
 100 
 Tà 
  
32
 FuJin99 
 Diệu Yến 
  
 110 
 0 
 100 
 Tà 
  
33
 HeavenDark 
 Diệu Yến 
  
 110 
 0 
 5,100 
 Tà 
  
34
 BigBaby 
 Diệu Yến 
  
 110 
 0 
 100 
 Tà 
  
35
 1DonChet7 
 Diệu Yến 
  
 109 
 0 
 100 
 Chính 
  
36
 Paris 
 Diệu Yến 
  
 108 
 0 
 100 
 Tà 
  
37
 neos 
 Diệu Yến 
  
 108 
 0 
 100 
 Tà 
  
38
 1111test 
 Diệu Yến 
  
 107 
 0 
 100 
 Chính 
  
39
 IEdga 
 Diệu Yến 
  
 106 
 0 
 100 
 Chính 
  
40
 DuongDuong 
 Diệu Yến 
  
 106 
 0 
 90 
 Tà 
  

Trang 0 của 6 | 0 1 2 |Close
Open