BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 Saint 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 688,884 
 Tà 
  
2
 JohnWick 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 134 
 0 
 647,878 
 Tà 
  
3
 Blueberry 
 Diệu Yến 
 DragonVN 
 134 
 0 
 763,206 
 Chính 
  
4
 Rubby 
 Diệu Yến 
 DragonVN 
 134 
 0 
 449,407 
 Chính 
  
5
 ZzRain 
 Diệu Yến 
 CaiBangVN 
 131 
 0 
 261,722 
 Tà 
  
6
 Sora 
 Diệu Yến 
 ThienTrucYG 
 131 
 0 
 36,268 
 Tà 
  
7
 PK001 
 Diệu Yến 
 DragonVN 
 131 
 0 
 147,048 
 Chính 
  
8
 AnhDuong 
 Diệu Yến 
 Noob 
 127 
 0 
 6,089 
 Chính 
  
9
 Drow 
 Diệu Yến 
 HomeAloneFA 
 126 
 0 
 167,970 
 Tà 
  
10
 tyngobmt2 
 Diệu Yến 
  
 124 
 0 
 8,610 
 Chính 
  
11
  Tom08  
 Diệu Yến 
  
 123 
 0 
 124,300 
 Chính 
  
12
 Mark2 
 Diệu Yến 
  
 123 
 0 
 65,030 
 Chính 
  
13
  ByGiooo  
 Diệu Yến 
  
 122 
 0 
 131,570 
 Tà 
  
14
 AnhBanCung 
 Diệu Yến 
 KhongSoVkVN 
 121 
 0 
 51,320 
 Chính 
  
15
 Giet 
 Diệu Yến 
  
 119 
 0 
 1,100 
 Chính 
  
16
 VoDoi 
 Diệu Yến 
  
 117 
 0 
 17,580 
 Chính 
  
17
 LacTienVu 
 Diệu Yến 
 TayThien 
 115 
 0 
 290 
 Tà 
  
18
 xXXXx 
 Diệu Yến 
  
 114 
 0 
 10,170 
 Tà 
  
19
  TheBestDY  
 Diệu Yến 
  
 110 
 0 
 18,930 
 Tà 
  
20
  BoyKiller  
 Diệu Yến 
 TayHanhKyTH 
 110 
 0 
 12,960 
 Tà 
  
21
 MaiLieu 
 Diệu Yến 
  
 109 
 0 
 100 
 Chính 
  
22
 Paris 
 Diệu Yến 
  
 108 
 0 
 100 
 Tà 
  
23
 Aika 
 Diệu Yến 
 AriaCompanyVN 
 103 
 0 
 100 
 Chính 
  
24
 Renx 
 Diệu Yến 
  
 101 
 0 
 25,910 
 Chính 
  
25
 Ravenor 
 Diệu Yến 
  
 101 
 0 
 100 
 Tà 
  
26
 Justin 
 Diệu Yến 
  
 101 
 0 
 37,040 
 Tà 
  
27
 ImMLC1 
 Diệu Yến 
  
 98 
 0 
 100 
 Chính 
  
28
 Kira 
 Diệu Yến 
 ChallengeYG 
 96 
 0 
 100 
 Chính 
  
29
  Headshot  
 Diệu Yến 
  
 94 
 0 
 11,100 
 Chính 
  
30
  lientrung  
 Diệu Yến 
  
 94 
 0 
 100 
 Chính 
  
31
  lientrung1  
 Diệu Yến 
  
 94 
 0 
 100 
 Chính 
  
32
  lientrung2  
 Diệu Yến 
  
 94 
 0 
 100 
 Chính 
  
33
 Mino 
 Diệu Yến 
 ChipChip 
 93 
 0 
 100 
 Chính 
  
34
 Mizu 
 Diệu Yến 
  
 93 
 0 
 100 
 Tà 
  
35
 RyoPham 
 Diệu Yến 
  
 93 
 0 
 3,040 
 Chính 
  
36
 poi2poi2 
 Diệu Yến 
 TransfomerVN 
 92 
 0 
 79 
 Tà 
  
37
 ChangChang 
 Diệu Yến 
  
 91 
 0 
 15,100 
 Tà 
  
38
 BeYen 
 Diệu Yến 
  
 91 
 0 
 100 
 Tà 
  
39
 Boa1 
 Diệu Yến 
  
 91 
 0 
 100 
 Chính 
  
40
 ToBaCo 
 Diệu Yến 
  
 90 
 0 
 100 
 Chính 
  

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |Close
Open