BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 OnePunchMan 
 Quyền Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,108,053 
 Chính 
  
2
 PeDam 
 Quyền Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,429,165 
 Chính 
  
3
 IronMan 
 Quyền Sư 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 1,548,920 
 Tà 
  
4
 OneKill 
 Quyền Sư 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 158,736 
 Tà 
  
5
 QuyenMa 
 Quyền Sư 
 ChallengeYG 
 145 
 0 
 7,100 
 Chính 
  
6
 DamTacc 
 Quyền Sư 
 CaiBangVN 
 145 
 0 
 57,880 
 Tà 
  
7
 love02 
 Quyền Sư 
 KhongSoVkVN 
 144 
 0 
 76,070 
 Chính 
  
8
 Shinn 
 Quyền Sư 
 ThuaThiThoiYG 
 142 
 0 
 8,739 
 Chính 
  
9
 onehitdie 
 Quyền Sư 
 Farmer 
 140 
 0 
 185,560 
 Tà 
  
10
 ThemThitCho 
 Quyền Sư 
 Farmer 
 138 
 0 
 122,380 
 Chính 
  
11
 BossNoBiTa 
 Quyền Sư 
  
 138 
 0 
 17,360 
 Chính 
  
12
 ViKing 
 Quyền Sư 
  
 138 
 0 
 54,380 
 Chính 
  
13
 ThemThitheo 
 Quyền Sư 
 Farmer 
 137 
 0 
 100,860 
 Chính 
  
14
 TienBan 
 Quyền Sư 
 Farmer 
 135 
 0 
 114,850 
 Tà 
  
15
 Jiren 
 Quyền Sư 
  
 134 
 0 
 10,380 
 Chính 
  
16
 TyLuuManhh 
 Quyền Sư 
  
 129 
 0 
 5,050 
 Tà 
  
17
 KumaKumaBear 
 Quyền Sư 
 AriaCompanyVN 
 125 
 0 
 60 
 Chính 
  
18
 CrazyKid 
 Quyền Sư 
 Farmer 
 124 
 0 
 6,090 
 Chính 
  
19
 DamVoMom 
 Quyền Sư 
  
 123 
 0 
 100 
 Tà 
  
20
 Jindo 
 Quyền Sư 
  
 121 
 0 
 100 
 Tà 
  
21
 Akylon 
 Quyền Sư 
  
 120 
 0 
 14,980 
 Tà 
  
22
 NuQuyen 
 Quyền Sư 
  
 118 
 0 
 100 
 Chính 
  
23
 VuongQuyen 
 Quyền Sư 
  
 118 
 0 
 100 
 Chính 
  
24
 ImQS1 
 Quyền Sư 
  
 116 
 0 
 100 
 Chính 
  
25
 ImQS2 
 Quyền Sư 
  
 116 
 0 
 100 
 Chính 
  
26
 GauBoolog 
 Quyền Sư 
  
 116 
 0 
 100 
 Chính 
  
27
 Cloe 
 Quyền Sư 
  
 115 
 0 
 90 
 Chính 
  
28
 ImQS03 
 Quyền Sư 
  
 114 
 0 
 100 
 Chính 
  
29
 ImQS4 
 Quyền Sư 
  
 114 
 0 
 100 
 Chính 
  
30
 1H1t 
 Quyền Sư 
  
 114 
 0 
 80 
 Tà 
  
31
 ThichTraiLa 
 Quyền Sư 
  
 113 
 0 
 100 
 Chính 
  
32
 ATom 
 Quyền Sư 
  
 113 
 0 
 60 
 Chính 
  
33
 2002Bitch 
 Quyền Sư 
  
 112 
 0 
 2,600 
 Tà 
  
34
 Gorr 
 Quyền Sư 
  
 112 
 0 
 300 
 Tà 
  
35
 SugarDaddy 
 Quyền Sư 
  
 110 
 0 
 100 
 Tà 
  
36
 DaSML 
 Quyền Sư 
  
 109 
 0 
 60 
 Chính 
  
37
 OneShot 
 Quyền Sư 
  
 109 
 0 
 1,100 
 Chính 
  
38
 Suzuki 
 Quyền Sư 
  
 109 
 0 
 100 
 Tà 
  
39
 ZEBO 
 Quyền Sư 
  
 107 
 0 
 100 
 Chính 
  
40
 ThichXeDua 
 Quyền Sư 
  
 106 
 0 
 100 
 Chính 
  

Trang 0 của 4 | 0 1 2 |Close
Open