BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 OneKill 
 Quyền Sư 
 ChallengeYG 
 133 
 0 
 18,536 
 Tà 
  
2
 IronMan 
 Quyền Sư 
 MalibuClubYG 
 130 
 0 
 637,178 
 Tà 
  
3
 onehitdie 
 Quyền Sư 
  
 122 
 0 
 29,850 
 Tà 
  
4
 OnePunchMan 
 Quyền Sư 
  
 121 
 0 
 105,040 
 Chính 
  
5
 Akylon 
 Quyền Sư 
  
 120 
 0 
 14,980 
 Tà 
  
6
 ThichTraiLa 
 Quyền Sư 
  
 113 
 0 
 100 
 Chính 
  
7
 TienBan 
 Quyền Sư 
  
 113 
 0 
 100 
 Tà 
  
8
 2002Bitch 
 Quyền Sư 
  
 112 
 0 
 2,600 
 Tà 
  
9
 Gorr 
 Quyền Sư 
  
 112 
 0 
 300 
 Tà 
  
10
 DaSML 
 Quyền Sư 
  
 109 
 0 
 60 
 Chính 
  
11
 ThichXeDua 
 Quyền Sư 
  
 106 
 0 
 100 
 Chính 
  
12
 Kiepvesau 
 Quyền Sư 
  
 101 
 0 
 100 
 Chính 
  
13
 loicutave 
 Quyền Sư 
  
 100 
 0 
 100 
 Tà 
  
14
 Tinhxuanghiacu 
 Quyền Sư 
  
 100 
 0 
 100 
 Chính 
  
15
  DamPhatVoMom  
 Quyền Sư 
  
 99 
 0 
 8,200 
 Chính 
  
16
 LanceDrkf 
 Quyền Sư 
 NewAlmekia 
 98 
 0 
 30 
 Chính 
  
17
 TayDamThep 
 Quyền Sư 
  
 96 
 0 
 100 
 Tà 
  
18
 XiLaTa 
 Quyền Sư 
  
 90 
 0 
 100 
 Chính 
  
19
 MuayThai 
 Quyền Sư 
  
 90 
 0 
 100 
 Tà 
  
20
 LaQuyen 
 Quyền Sư 
  
 89 
 0 
 100 
 Tà 
  
21
 Thajland 
 Quyền Sư 
  
 84 
 0 
 100 
 Tà 
  
22
 QSNE 
 Quyền Sư 
  
 80 
 0 
 100 
 Chính 
  
23
 AAABBB 
 Quyền Sư 
  
 78 
 0 
 100 
 Chính 
  
24
 VicTor 
 Quyền Sư 
  
 78 
 0 
 100 
 Chính 
  
25
 DanSG 
 Quyền Sư 
  
 74 
 0 
 100 
 Chính 
  
26
 AcThan 
 Quyền Sư 
  
 66 
 0 
 100 
 Tà 
  
27
 MsChoper 
 Quyền Sư 
  
 65 
 0 
 100 
 Tà 
  
28
 Chicky2 
 Quyền Sư 
  
 63 
 0 
 100 
 Chính 
  
29
 Lamlaitudau 
 Quyền Sư 
  
 62 
 0 
 100 
 Tà 
  
30
  QSno1  
 Quyền Sư 
  
 62 
 0 
 100 
 Chính 
  
31
 xxxxxSOS 
 Quyền Sư 
  
 61 
 0 
 100 
 Tà 
  
32
 CayVLL 
 Quyền Sư 
  
 60 
 0 
 100 
 Chính 
  
33
 LeeSin 
 Quyền Sư 
  
 57 
 0 
 100 
 Chính 
  
34
 XiaoSheng 
 Quyền Sư 
  
 55 
 0 
 100 
 Chính 
  
35
 Hezo 
 Quyền Sư 
  
 49 
 0 
 100 
 Chính 
  
36
 CuongXXX 
 Quyền Sư 
  
 46 
 0 
 100 
 Tà 
  
37
 xebocthep 
 Quyền Sư 
  
 43 
 0 
 100 
 Chính 
  
38
 afffffff 
 Quyền Sư 
  
 43 
 0 
 100 
 Chính 
  
39
 OnePuchMan 
 Quyền Sư 
  
 42 
 0 
 100 
 Tà 
  
40
 ThichThiDen 
 Quyền Sư 
  
 42 
 0 
 100 
 Chính 
  

Trang 0 của 2 | 0 1 2 |Close
Open