BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 TenEmCungDep 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 152 
 0 
 1,420,733 
 Tà 
  
2
 Apricot 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 122,950 
 Chính 
  
3
 KimHuongNgoc 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 1,261,212 
 Tà 
  
4
 BunnyKuto 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 110,710 
 Chính 
  
5
 HachTam 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 141,302 
 Chính 
  
6
 Qua4 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 121,626 
 Chính 
  
7
 xRosee 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 275,920 
 Chính 
  
8
 Thane 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 248,779 
 Tà 
  
9
 daoka5 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 182,814 
 Chính 
  
10
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,012,569 
 Tà 
  
11
 Tom01 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 270,944 
 Tà 
  
12
 Viego 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 385,870 
 Chính 
  
13
 SiSu 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 196,180 
 Chính 
  
14
 Venus 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 161,960 
 Tà 
  
15
 ThienSat 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 126,753 
 Chính 
  
16
 LoanDao 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 107,446 
 Chính 
  
17
 TuyetDao 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 117,808 
 Chính 
  
18
 SatThan 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 126,754 
 Chính 
  
19
 TDWaterLaw 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 563,503 
 Tà 
  
20
 FeedXongQuit 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 369,600 
 Chính 
  
21
 Aky01 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 23,190 
 Chính 
  
22
 Aky02 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 26,050 
 Chính 
  
23
 Nakroth 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 4,086 
 Tà 
  
24
 Arthur 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 150 
 0 
 2,890 
 Tà 
  
25
 Faker 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 36,676 
 Chính 
  
26
 Joker 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 680 
 Tà 
  
27
 TheSaw 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 379,320 
 Chính 
  
28
 Quyz 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 132,030 
 Chính 
  
29
 MenMa 
 Đao Khách 
 Farmer 
 149 
 0 
 101,778 
 Tà 
  
30
 HanDi1 
 Đao Khách 
 ThapTamBang 
 149 
 0 
 104,850 
 Tà 
  
31
 Hanabi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 50,720 
 Tà 
  
32
 Hanzo 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 16,226 
 Tà 
  
33
 DaoPhu 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 79,328 
 Chính 
  
34
 oMeo 
 Đao Khách 
 CaiBangVN 
 149 
 0 
 1,903,820 
 Chính 
  
35
 Tom02 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 95,328 
 Chính 
  
36
 MissThree 
 Đao Khách 
 ThienTrucYG 
 149 
 0 
 128,290 
 Chính 
  
37
 TankerPK 
 Đao Khách 
 Farmer 
 149 
 0 
 133,524 
 Tà 
  
38
 daokhachbmt3 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 149 
 0 
 282,890 
 Chính 
  
39
 2Beo 
 Đao Khách 
 KhongSoVkVN 
 149 
 0 
 216,292 
 Chính 
  
40
 4Beo 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 149 
 0 
 18,046 
 Tà 
  

Trang 0 của 39 | 0 1 2 |Close
Open