BẢNG XẾP HẠNG
[ XẾP HẠNG TỔNG ]
[ XẾP HẠNG THẾ LỰC CHIẾN ]
[ XẾP HẠNG VÕ HUÂN ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 TenEmCungDep 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 152 
 0 
 1,420,733 
 Tà 
  
2
 2tay2emDJ 
 Thương Hào 
 MalibuClubYG 
 152 
 0 
 797,413 
 Tà 
  
3
 Apricot 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 122,950 
 Chính 
  
4
 KimHuongNgoc 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 1,261,212 
 Tà 
  
5
 BunnyKuto 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 110,710 
 Chính 
  
6
 CherryCoCo 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 119,750 
 Chính 
  
7
 HachTam 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 141,302 
 Chính 
  
8
 Qua4 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 151 
 0 
 121,626 
 Chính 
  
9
 TenEmLaGi 
 Thương Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 151 
 0 
 1,993,387 
 Chính 
  
10
 Rubby 
 Diệu Yến 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 1,778,888 
 Chính 
  
11
 DPxHutMau 
 Đại Phu 
 ThapTamBang 
 150 
 0 
 346,420 
 Chính 
  
12
 xRosee 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 275,920 
 Chính 
  
13
 Thane 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 248,779 
 Tà 
  
14
 daoka5 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 182,814 
 Chính 
  
15
 Gabriel 
 Diệu Yến 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,148,448 
 Tà 
  
16
 KimBinhNhi 
 Cầm Sư 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,214,127 
 Tà 
  
17
 MrsGau 
 Thương Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 163,400 
 Chính 
  
18
 Naga 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,160,799 
 Tà 
  
19
 PhongSoi 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,012,569 
 Tà 
  
20
 Witch 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 1,080,112 
 Chính 
  
21
 Tom01 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 270,944 
 Tà 
  
22
 Kaii 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 413,130 
 Tà 
  
23
 TieuDiep 
 Thần Nữ 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 100,830 
 Tà 
  
24
 Mint1 
 Đại Phu 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 30,850 
 Chính 
  
25
 FukBoi 
 Cung Thủ 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,050,049 
 Tà 
  
26
 Trade 
 Cung Thủ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 2,359,840 
 Chính 
  
27
 Viego 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 385,870 
 Chính 
  
28
 ThienPhat 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 2,829,872 
 Tà 
  
29
 SiSu 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 196,180 
 Chính 
  
30
 Maye 
 Kiếm Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 1,259,894 
 Tà 
  
31
 Venus 
 Đao Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 161,960 
 Tà 
  
32
 ThienSat 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 126,753 
 Chính 
  
33
 LoanDao 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 107,446 
 Chính 
  
34
 TuyetDao 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 117,808 
 Chính 
  
35
 HoaDa 
 Đại Phu 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 955,652 
 Tà 
  
36
 SatThan 
 Đao Khách 
 MalibuClubYG 
 150 
 0 
 126,754 
 Chính 
  
37
 TDWaterLaw 
 Đao Khách 
 ChallengeYG 
 150 
 0 
 563,503 
 Tà 
  
38
 Buzzy 
 Tử Hào 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 735,179 
 Chính 
  
39
 Asahi 
 Thần Nữ 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 624,104 
 Chính 
  
40
 TayToHonChan 
 Thích Khách 
 ThuaThiThoiYG 
 150 
 0 
 631,054 
 Chính 
  

Trang 0 của 174 | 0 1 2 |Close
Open