BẢNG XẾP HẠNG
[ TỔNG HỢP ]
[ ĐAO KHÁCH ] - [ KIẾM KHÁCH ] - [ THƯƠNG KHÁCH ] - [ CUNG THỦ ]
[ ĐẠI PHU ] - [ THÍCH KHÁCH ] - [ CẦM SƯ ] - [ HÀN BẢO QUÂN ]
[ ĐÀM HOA LIÊN ] - [ QUYỀN SƯ ] - [ DIỆU YẾN ] - [ TỬ HÀO ] - [ THẦN NỮ ]
HẠNG
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
BANG
CẤP
RESET
VÕ HUÂN
THẾ LỰC
ONLINE
1
 LuongGiaKhanh 
 Diệu Yến 
 Killer 
 161 
 9 
 1,693,554 
 Chính 
  
2
 xViolet 
 Thích Khách 
 Killer 
 161 
 9 
 1,395,541 
 Chính 
  
3
 BaoTo 
 Diệu Yến 
 Killer 
 161 
 9 
 2,505,040 
 Chính 
  
4
 zChi13z 
 Đao Khách 
 Killer 
 161 
 9 
 1,520,712 
 Chính 
  
5
 Frieza 
 Thích Khách 
 Killer 
 161 
 9 
 3,030,385 
 Chính 
  
6
 GUST 
 Cung Thủ 
 Killer 
 161 
 9 
 1,399,868 
 Chính 
  
7
 IDOLTAPHAI 
 Cầm Sư 
 Killer 
 161 
 9 
 1,207,767 
 Chính 
  
8
 Ban1CaiThoi 
 Cung Thủ 
 Killer 
 161 
 9 
 1,569,138 
 Chính 
  
9
 So91 
 Đao Khách 
 Phoenixxx 
 160 
 9 
 1,449,350 
 Tà 
  
10
 XuanUyenNguyen 
 Cung Thủ 
 Killer 
 160 
 9 
 2,574,932 
 Chính 
  
11
 NgoKhong 
 Cung Thủ 
 ThienTruc 
 160 
 9 
 3,293,396 
 Tà 
  
12
 Camsu2021 
 Cầm Sư 
 Phoenixxx 
 160 
 9 
 377,208 
 Chính 
  
13
 xHaAnhx 
 Cung Thủ 
 ThienTruc 
 160 
 9 
 2,708,772 
 Tà 
  
14
 DuongTang 
 Thương Hào 
 ThienTruc 
 160 
 9 
 3,396,109 
 Tà 
  
15
 xKinx 
 Cung Thủ 
 ThienTruc 
 160 
 9 
 2,599,192 
 Tà 
  
16
 MrsPhuongLinh 
 Cung Thủ 
 Killer 
 160 
 9 
 863,775 
 Chính 
  
17
 zzzKIDzzz 
 Kiếm Khách 
 Killer 
 160 
 9 
 2,475,145 
 Chính 
  
18
 Amie 
 Cầm Sư 
 Killer 
 160 
 9 
 2,469,481 
 Chính 
  
19
 LucTuyet 
 Kiếm Khách 
 ThienTruc 
 160 
 9 
 3,908,816 
 Tà 
  
20
 DaiBoi 
 Cung Thủ 
 ThienTruc 
 160 
 9 
 2,617,508 
 Tà 
  
21
 KhongSoCho 
 Thích Khách 
 Killer 
 160 
 9 
 2,712,052 
 Chính 
  
22
 Daiphu2021 
 Đại Phu 
 Killer 
 160 
 9 
 553,636 
 Chính 
  
23
 khoai 
 Tử Hào 
 HacPhongHoi 
 159 
 9 
 729,234 
 Tà 
  
24
 taolaso1 
 Đao Khách 
 HacPhongHoi 
 159 
 9 
 721,054 
 Tà 
  
25
 HaMy 
 Diệu Yến 
 HacPhongHoi 
 159 
 9 
 652,368 
 Tà 
  
26
 KhucTyBa 
 Cầm Sư 
 HacPhongHoi 
 159 
 9 
 721,539 
 Tà 
  
27
 Kemdua 
 Kiếm Khách 
 ThienTruc 
 159 
 9 
 2,584,558 
 Tà 
  
28
 Doris 
 Thích Khách 
 ThienTruc 
 159 
 9 
 2,645,153 
 Tà 
  
29
 LaoTu 
 Thích Khách 
 ThienTruc 
 159 
 9 
 2,028,275 
 Tà 
  
30
 HuyetThietMa 
 Cung Thủ 
 ThienTruc 
 159 
 9 
 2,447,018 
 Tà 
  

Trang 0 của 826 | 0 1 2 |
Close
Open