Các lệnh cơ bản trong game

!thongtin (Xem chỉ số nhân vật)
Thăng cấp vũ khí char hero để vũ khí ở ô đầu tiên
!checkrate (Xem chỉ số về Exp)
!checkinfo TênNhânVật (Ví dụ: !checkinfo HiepKhachFree) Đúng kí tự viết hoa
!di hbp (hbp => Huyền Bột Phái, tương tự ta có: lcq ttq tvm ltp bhbc nl hhc xtg tds)
!pt (TênNhânVật) (Ví dụ: !pt hiepkhachfree)
!xoa (ô)
!xoa2 (0 35)
!xoa4 (0 95)
!xoa5 (0 95) (Xóa mọi thứ kể cả vật phẩm khóa và thời hạn)
!xoatatca 0 (ô đầu tiên của túi đồ) (dùng để xoá mọi item)
!trungsinh1 2 3 ... 10 (trùng sinh để nhân vật mạnh mẽ hơn. Tham khảo trên fanpage)
!doitheluc pass2 (Ví dụ: !doitheluc 123456 (123456 là pass2) (Tạm thời chưa mở)
!doigioitinh pass2 (Ví dụ: !doigioitinh 123456 (123456 là pass2) (Tạm thời chưa mở)
!xoangusac
!xoactnhp
!xoathuoc
!trucxuat [TênNhânVật] (Lệnh kích thành viên trong Bang)
!treoshop
!lyhon (Hủy bỏ kết hôn)

Qui Định Cơ Bản

► Người chơi được phép login tối đa 4 tài khoản game (tính luôn các tài khoản treo shop)
► Không bán Gold, vật phẩm quy ra VNĐ, gói Donate.
Vi phạm BAN dần từ nhẹ đến nặng dành cho tất cả các tài khoản.


► Các vấn đề Hack & Cheat & Bug game(HCB)

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ Để xây dựng môi trường lành mạnh các bạn vui lòng báo cho ADMIN nếu có HCB xảy ra
+ Các bạn muốn công bằng thì phải báo ngay cho ADMIN để fix và khắc phục
+ Nghiêm cấm các trường hợp trục lợi cá nhân : sẽ bị banned

► Cho mượn tài khoản, item, treo acc hộ

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ ADMIN sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp mất mác item & thông tin khi xảy ra sự cố
+ Lưu ý khi cho người khác mượn tài khoản cũng như treo hộ : người đó có liên quan đến HCB thì cũng sẽ bị liên lụy

► Thông tin tài khoản

+ ADMIN sẽ không giúp lấy lại thông cho người chơi khi quên thông tin: đã có chức năng quên mật khẩu và đổi thông tin
+ Tranh chấp tài khoản giữa 2 bên : khi cung cấp đủ 3 thông tin: mật khẩu cấp 2, câu hỏi bí mật và câu trả lời, thì sẽ là của người đó
+ Các thông tin cần lưu ý : Mật khẩu cấp 2 , câu hỏi bảo mật, câu trả lời bảo mật, địa chỉ email, số điện thoại, họ và tên
+ ADMIN sẽ không bao giờ hỏi thông tin người chơi, chỉ hỏi tài khoản hoặc tên nhân vật

► Sẽ bổ sung thêm...