Các lệnh cơ bản trong game

!move hbp (hbp => Huyền Bột Phái, tương tự ta có: lcq ttq tvm ltp bhbc nl ...v...v...)
!pt (TênNhânVật) (ví dụ: !pt hiepkhachfree)
!ki (Tăng kỹ năng để học skill)
!doi100point (tốn 100m lượng)
!doi1000point (tốn 1000m (1b) lượng)
!doi10000point (tốn 10000m (10b) lượng)
!doi100m (đổi point về gold)
!xoa (ô)
!xoa2 (0 35)
!xoatatca 0 (ô đầu tiên của túi đồ) (dùng để xoá mọi item)
!xoa4 (0 95)
!trungsinh 1 2 3 ... 9 (trùng sinh để nhân vật mạnh mẽ hơn. Tham khảo trên fanpage)
!doitheluc (Nếu là bạn là Tà Phái thì sẽ tự động chuyển qua Chính Phái và ngược lại)
!doigioitinh (Nếu nhân vật là Nam thì sẽ chuyển qua Nữ và ngược lại)
!xoangusac
!xoactnhp
!xoathuoc
!trucxuat [TênNhânVật] (Lệnh kích thành viên trong Bang)
!treoshop (sử dụng tại kênh 4)
!xoakhicongchung (500 point)
!xoanguhanh
!thongtin (xem chỉ số nhân vật)
!lyhon (Hủy bỏ kết hôn cặp đôi)

Qui Định Cơ Bản

► Các vấn đề Hack & Cheat & Bug game(HCB)

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ Để xây dựng môi trường lành mạnh các bạn vui lòng báo cho ADMIN nếu có HCB xảy ra
+ Các bạn muốn công bằng thì phải báo ngay cho ADMIN để fix và khắc phục
+ Nghiêm cấm các trường hợp trục lợi cá nhân : sẽ bị banned

► Cho mượn tài khoản, item, treo acc hộ

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ ADMIN sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp mất mác item & thông tin khi xảy ra sự cố
+ Lưu ý khi cho người khác mượn tài khoản cũng như treo hộ : người đó có liên quan đến HCB thì cũng sẽ bị liên lụy

► Thông tin tài khoản

+ ADMIN sẽ không giúp lấy lại thông cho người chơi khi quên thông tin: đã có chức năng quên mật khẩu và đổi thông tin
+ Tranh chấp tài khoản giữa 2 bên : khi cung cấp đủ 3 thông tin: mật khẩu cấp 2, câu hỏi bí mật và câu trả lời, thì sẽ là của người đó
+ Các thông tin cần lưu ý : Mật khẩu cấp 2 , câu hỏi bảo mật, câu trả lời bảo mật, địa chỉ email, số điện thoại, họ và tên
+ ADMIN sẽ không bao giờ hỏi thông tin người chơi, chỉ hỏi tài khoản hoặc tên nhân vật

► Sẽ bổ sung thêm...