Thông tin server HiepKhachFree

Version: 21.0
EXP: x20
KI: x10
Gold: x2
Drop: x2
Thế lực chiến: Kênh 4 - 21:00 mỗi ngày
Thế lực chiến random: Kênh 5 - 21:00 chủ nhật
Boss: Kênh 3 - 21:30 chủ nhật


Các lệnh cơ bản trong game

!thongtin (Xem chỉ số nhân vật)
Thăng cấp vũ khí char hero để vũ khí ở ô đầu tiên
!checkrate (Xem chỉ số về Exp)
!checkinfo TênNhânVật (Ví dụ: !checkinfo HiepKhachFree) Đúng kí tự viết hoa
!di hbp (hbp => Huyền Bột Phái, tương tự ta có: lcq ttq tvm ltp bhbc nl hhc xtg tds)
!hbp !ttq !lcq !ltp !tvm... - Hoặc các ký tự này cũng có thể di chuyển.
!pt (TênNhânVật) (Ví dụ: !pt hiepkhachfree)
!xoa (ô)
!xoa2 (0 35)
!xoa4 (0 95)
!xoa5 (0 95) (Xóa mọi thứ kể cả vật phẩm khóa và thời hạn)
!xoatatca 0 (ô đầu tiên của túi đồ) (dùng để xoá mọi item)
!xoanguhanhtrangbi - Mang áo lên người và bấm lệnh này để xóa ngũ hành
!xoanguhanhvukhi - Mang vũ khí lên người và bấm lệnh này để xóa ngũ hành
!doitheluc pass2 (Ví dụ: !doitheluc 123456 (123456 là pass2) (Tạm thời chưa mở)
!doigioitinh pass2 (Ví dụ: !doigioitinh 123456 (123456 là pass2)
!xoangusac
!xoactnhp
!xoahaclong
!xoahaclongvip
!xoabichlong
!xoabichlongvip
!xoatuha
!xoayeuhoabtc
!xoahothiengiap
!xoathaicuc
!xoaboinguyendan
!xoanghichthien
!xoalonglan
!xoadaichien
!xoakimlong
!xoakimlongvip
!xoatinhtamchay
!xoasocola
!xoachiton
!xoatttp
!xoakttx
!xoatuha10ngay
!xoatuha30ngay
!xoatuha25h
!xoabanhsinhnhat
!xoabong
!xoakhicongchung
... và nhiều loại pill khác được xóa theo tên pill viết thường không dấu
!xoathuoc
!ki - Dùng để thêm kỹ năng học võ công
!xoavohuan8
!xoavohuan9
!trucxuat [TênNhânVật] (Lệnh kích thành viên trong Bang)
!treoshop
!lyhon (Hủy bỏ kết hôn)
!kttx (dành cho người chơi có pill Kim Thiền Thoát Xác)
!kttxdp (dành cho nhân vật ĐP buff máu Offline)
!check (TênNhânVật) - Dùng để kiểm tra thông tin đối phương mà mình muốn kiểm tra
!muavatphamqvh tại kênh 3 PK để mua 100Q Võ Huân dành cho người bận rộn

Qui Định Cơ Bản

► Người chơi được phép login tối đa 4 tài khoản game (tính luôn các tài khoản treo shop)
► Không bán Gold, vật phẩm quy ra VNĐ, gói Donate.
Vi phạm BAN dần từ nhẹ đến nặng dành cho tất cả các tài khoản.


► Các vấn đề Hack & Cheat & Bug game(HCB)

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ Để xây dựng môi trường lành mạnh các bạn vui lòng báo cho ADMIN nếu có HCB xảy ra
+ Các bạn muốn công bằng thì phải báo ngay cho ADMIN để fix và khắc phục
+ Nghiêm cấm các trường hợp trục lợi cá nhân : sẽ bị banned

► Cho mượn tài khoản, item, treo acc hộ

+ Sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia HCB
+ ADMIN sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp mất mác item & thông tin khi xảy ra sự cố
+ Lưu ý khi cho người khác mượn tài khoản cũng như treo hộ : người đó có liên quan đến HCB thì cũng sẽ bị liên lụy

► Thông tin tài khoản

+ ADMIN sẽ không giúp lấy lại thông cho người chơi khi quên thông tin: đã có chức năng quên mật khẩu và đổi thông tin
+ Tranh chấp tài khoản giữa 2 bên : khi cung cấp đủ 3 thông tin: mật khẩu cấp 2, câu hỏi bí mật và câu trả lời, thì sẽ là của người đó
+ Các thông tin cần lưu ý : Mật khẩu cấp 2 , câu hỏi bảo mật, câu trả lời bảo mật, địa chỉ email, số điện thoại, họ và tên
+ ADMIN sẽ không bao giờ hỏi thông tin người chơi, chỉ hỏi tài khoản hoặc tên nhân vật

► Sẽ bổ sung thêm...

Hướng dẫn tân thủ

1. Mỗi nhân vật khi tạo đều được Hộp Tân Thủ 1x. Khi thăng chức đến mốc nhất định sẽ được Hộp Tân Thủ bậc kế tiếp.
2. Thăng chức gặp Môn Chủ, đối với char hero bạn cần phải để vũ khí phong ân vào ô đầu tiên.
3. Quái ở xung quanh thành từ nam lâm trở xuống. Dùng lệnh !di hbp, !di ttq... để thuận tiện di chuyển đến map cần đến.
4. Auto: Skill/máu/sâm cần phải bỏ vào hộp auto đầy đủ và thanh F1~F5.
5. Server không có chức năng nạp. Chỉ có donate vào đầu tháng, thời gian 3~4 ngày.
6. Thế lực chiến mỗi ngày tại kênh 4 (Kênh 5 chủ nhật). Khi chết bạn có thể AFK nếu không thể đánh.
7. Nhiệm vụ tuần hoàn tại Bình Thập Chỉ, yêu cầu đánh quái 140 promax map xích thiên giới. Thu thập đủ 100Q võ huân để trả BTC.
Close
Open