HIỆP KHÁCH GIANG HỒ V20.3 TẢI GAME BẢN FULL v20.3
(Update 18:00 6/2/2022)


Link Google _____ Link Google _____ Link Dự phòng


Change ID Teamviewer khi bị hết hạn

Tải về chọn Trial rồi nhấn Start


_______________________________________________


CẤU HÌNH 5 ACCOUNT ỔN ĐỊNH
Hệ thống Cấu hình Intel Cấu hình AMD Máy Chủ
CPU CoreI5-9400F 2.9~4.1GHz 6C6T Ryzen5-3500 3.6~4.1Ghz 6C6T 2x XeonE5-2678v3 2.5Ghz - Turbo 3.5Ghz 12C24T
RAM 8 GB trở lên 8 GB trở lên 32 GB
VGA Geforce GTX 1050 Radeon RX 560 None
Ổ Cứng Còn trống 15GB Còn trống 15GB 2TB
OS Win XP / Win7 / Win10 Win XP/ Win7 / Win10 Win Server

Close
Open