BẢNG XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
ĐAO KHÁCH - KIẾM KHÁCH - THƯƠNG KHÁCH - CUNG THỦ - ĐẠI PHU - THÍCH KHÁCH - CẦM SƯ - HBQ - DHL - QUYỀN SƯ - MLC - TỬ HÀO
STT
TÊN NHÂN VẬT
NGHỀ
CẤP
BANG
THẾ LỰC
VÕ HUÂN
ĐẦU THAI
TRẠNG THÁI
1
 HPBxAnna 
 Diệu Yến 
 159 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 812,287 
 5 
  
2
 HaMy 
 Diệu Yến 
 152 
 HacPhongHoi 
 Tà 
 329,287 
 5 
  
3
 BaoTo 
 Diệu Yến 
 104 
 Killer 
 Chính 
 279,510 
 5 
  
4
 Kumaneko 
 Diệu Yến 
 158 
 AnNhau 
 Tà 
 346,495 
 4 
  
5
 ShootingStar 
 Diệu Yến 
 157 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 657,028 
 4 
  
6
 TryHard 
 Diệu Yến 
 157 
 YulgangFree 
 Chính 
 458,169 
 4 
  
7
 TigerBeer 
 Diệu Yến 
 157 
 Killer 
 Chính 
 1,471,258 
 4 
  
8
 PiKa 
 Diệu Yến 
 157 
 Killer 
 Chính 
 680,918 
 4 
  
9
 GodOfLov3 
 Diệu Yến 
 155 
 LinhTuuCung 
 Tà 
 2,481,400 
 4 
  
10
 CheoCheo 
 Diệu Yến 
 153 
 AnNhau 
 Tà 
 591,309 
 4 
  
11
 Drop 
 Diệu Yến 
 152 
 BLACKPINK 
 Chính 
 288,176 
 4 
  
12
 TDNguyen6 
 Diệu Yến 
 144 
 ThienTruc 
 Tà 
 285,260 
 4 
  
13
 ZzQueenzZ 
 Diệu Yến 
 158 
 ThienTruc 
 Tà 
 250,898 
 3 
  
14
 bupbe04xu 
 Diệu Yến 
 157 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 391,908 
 3 
  
15
 Fatec 
 Diệu Yến 
 155 
  
 Chính 
 378,118 
 3 
  
16
 Kusheina04 
 Diệu Yến 
 155 
 DamTacBang 
 Tà 
 324,335 
 3 
  
17
 BlackChick 
 Diệu Yến 
 155 
 YulgangFree 
 Chính 
 221,670 
 3 
  
18
 eka06 
 Diệu Yến 
 154 
 SugarDaddy 
 Tà 
 155,780 
 3 
  
19
 Shelly 
 Diệu Yến 
 153 
 Team67 
 Chính 
 319,334 
 3 
  
20
 BiuToVc 
 Diệu Yến 
 152 
 ThienTruc 
 Tà 
 208,951 
 3 
  
21
 CoTramXinhDep 
 Diệu Yến 
 152 
 SugarDaddy 
 Tà 
 415,541 
 3 
  
22
 bupbe01xu 
 Diệu Yến 
 151 
 NamDauLenGoi 
 Tà 
 276,885 
 3 
  
23
 devilmen 
 Diệu Yến 
 151 
  
 Tà 
 297,285 
 3 
  
24
 TieuLinh 
 Diệu Yến 
 149 
 ZChannel 
 Chính 
 220,044 
 3 
  
25
 ZzTieuMiaozZ 
 Diệu Yến 
 149 
 ohyeah 
 Tà 
 166,356 
 3 
  
26
 CungTaz 
 Diệu Yến 
 156 
 AnNhau 
 Tà 
 170,575 
 2 
  
27
 Chi2XaHoi 
 Diệu Yến 
 156 
 Phoenixxx 
 Chính 
 330,081 
 2 
  
28
 Michiwa 
 Diệu Yến 
 156 
 YulgangFree 
 Chính 
 242,290 
 2 
  
29
 TieuLinhTinh 
 Diệu Yến 
 155 
 ohyeah 
 Tà 
 209,176 
 2 
  
30
 Weed 
 Diệu Yến 
 155 
 ThienTruc 
 Tà 
 404,118 
 2 
  

Trang 0 của 36 | 0 1 2 |